Het ontstaan

Ontstaan pandoratrail 1975-2005

1973 Het waren Ineke en Klaas Man , toen als jonge leiding bij de Hiram Edson groep die binnen het scouting district Utrecht als voorbereiding op een wandeltocht in Noorwegen de toen al legendarische KoshareTrail in Utrecht mee liepen. ’s Nachts bij ontij een puzzelroute lopen van gemiddeld 20 kilometer sprak ze wel aan. Dit beviel zo goed dat ze samen met een collega in april 1974 ook de Blackpipetrail in Arnhem niet konden weerstaan.

De sneeuwbal ging rollen en de volgende Kosharetrail in december 1974 werd al met 10 AJV leden meegelopen. Tijdens een voorbereidingsavond in Harmelen bij Jan Breure thuis sloeg het enthousiasme pas echt toe. Een leiders team van de Hiram Edson groep wilden meer AJVers mee laten genieten van een dergelijk avontuur, maar dan zonder het veelvuldig drankgebruik.

Het tweede weekeinde in oktober werd voortaan Pandoratrail-weekeinde.

In 2000 kon de Pandora trail zijn 5de lustrum vieren. Ja u ziet het goed tijdens de gaande jaren werd het niet makkelijker om de vergunningen te verkrijgen. Vooral stichtingen als Natuur Monumenten en Gelders Landschap werkten niet graag mee.

Zo werd het onmogelijk om in 2001 en 2004 de vergunningen rond te krijgen.

In 2005 werd de 29 ste trail, gehouden in het Vondelpark bij Amsterdam. Voor de zoveelste keer moest ook daar het water getrotseerd worden.

1975 startte de eerste Pandora Trail in Amerongen Finish in Austerlitz. Onder de bezielende leiding van Guus Barneveld, Jan Boekhout en Jan Breure. 43 deelnemers thema was May-day. Onderweg moest je allerlei onverwachte opdrachtjes doen. Alle deelnemers kregen een doos van Pandora mee met wat zinloze overlevingsmiddelen. (blarenprikker, zouttablet etc.) Alleen de noodbrief was echt onontbeerlijk. De ervaring van vele was nog in een pril stadium, vooral bij de niet-scouts.

1976 start Huis ter Heide Finish Bosch en Duin 60 deelnemers

1977 voor het eerst werd er een cliché gemaakt van een eigen nieuw vignet. Een hoedje met knapzak.

Na 4 jaren zaten we boven de 100 deelnemers maar dat schommelde per jaar. De mogelijkheid om te blijven overnachten op het adres van aankomst werd door steeds deelnemers als hinderlijk ervaren vooral als men de volgende dag aan het AJV-volleybal toernooi wilde meedoen.

2018 De scouting groep F A Stahl heeft onder begeleiding van Chris-Jan Stam en Edwin Stokje de pandoratrail  weer leven geroep. De pandoratrail 2.0!